“Aan het stuur van een auto draai je soepeler als de auto snelheid heeft dan wanneer deze stil staat. Marco is iemand die de kunst verstaat van het in beweging krijgen. In mijn geval betrof dat burgerinitiatieven waarbij hij met zijn kennis, ervaring, netwerk maar vooral zijn enthousiasme en geloof dat dingen mogelijk zijn, een wezenlijke kracht is geweest om die initiatieven van de grond te krijgen.”, Peter de Kock, Oosterhout